Posty

Rysunek węglem.

Rysunek piórkiem.

Rysunek ołówkiem.

Taka tam perspektywa.

Inspiracja, wzorowanie, przerysowanie i kalka.

Dłuuuga przerwa i nowy rysunek.

Łezka w oku.