lipca 15, 2015

Rysowanie a malowanie.

Witam serdecznie w dzisiejszej notce chciałabym Wam przedstawić dwa pojęcia a mianowicie: rysowanie i malowanie. Jakie są różnice między tymi terminami. Generalnie rzecz biorąc są to podstawy w sztuce. Jak wiadomo oba te terminy są powszechnie używane jednak różnią się dość diametralnie chociażby z powodu narzędzi jakich się używa do ich wykonywania. Wszyscy zamiennie stosują te dwa terminy nie zastanawiając się nawet nad ich faktycznym znaczeniem. W Wikipedii istnieje zapis, że w czasach antycznych w Grecji rysowanie, malowanie i pisanie określano jednym słowem - graphein (od nazwy przyrządu rysunkowego). Obecnie są to oddzielne dziedziny.

Rysuje się ołówkami, kredkami, pastelami, cienkopisami, markerami, węglem itd. Wszystkie wymienione są to tzw. "techniki suche". Wszystkie te przybory są "do trzymania" mają końcówki, wkłady, rysiki. Według Słownika Języka Polskiego rysowanie to przedstawianie czegoś na papierze za pomocą ołówka, kredki, opisywanie czegoś obrazowo, plastycznie. Według Wikipedii rysowanie to tworzenie rysunku, szkicu za pomocą ołówka, kredki, węgla, kredy lub innego twardego narzędzia.

Maluje się farbami akrylowymi, olejnymi, akwarelowymi, temperą, gwaszem, tuszem itd. Wszystkie wymienione są to tzw. "techniki mokre" do których potrzebne jest coś do przenoszenia "medium" na kartkę lub płótno. Najczęściej używany jest do tego pędzel. Malowanie jest związane z nakładaniem koloru, wypełnianiem. Według Słownika Języka Polskiego malowanie to pokrywanie czegoś farbą lub lakierem, przedstawianie czegoś na papierze lub płótnie itp. za pomocą rysunku i farb (np. nakładanie farby na jakaś powierzchnię (płótno, papier, tekturę, ścianę), wypełnianie czegoś kolorem), robienie makijażu, opisywanie, przedstawianie czegoś lub kogoś plastycznie, barwnie.

Rysowanie i malowanie czasami idą w parze razem. Może być tak, że można jednocześnie rysować i malować np. kredkami akwarelowymi i ołówkami wodo-rozpuszczalnymi.
Copyright © 2016 Madame Katharine Art , Blogger