Posty

Techniki rysowania.

Rysunek węglem.

Rysunek piórkiem.

Rysunek ołówkiem.

Taka tam perspektywa.

Inspiracja, wzorowanie, przerysowanie i kalka.